Veřejná sbírka pro pomník na Zbraslavském náměstí

Odhalením pomníku na Zbraslavském náměstí oslavili zbraslavští 10. výročí vzniku samostatné republiky v roce 1928. Městská část Praha-Zbraslav nyní k 100. výročí připravuje celkovou rekonstrukci této památky. Restaurátorské a stavební práce budou rozsáhlé. 90 let je na jeho stavu znát, 90 let je znát i na stavu naší paměti.

Pomník byl vztyčen jako připomínka padlých v bojích 1. světové války a osudy hrdinů, jejichž jména jsou zde uvedena, byly pro naše předky a jsou i pro nás jeho neoddělitelnou součástí. Chceme si je znovu připomenout a zachovat i našim potomkům. Obnova Pomníku padlým bude pro nás nejenom opravou stavby, ale hlavně obnovou zbraslavské historie.

Účelem veřejné sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace. Snahou je oslovit každého, kdo cítí potřebu tento počin osobně podpořit. Městská část Praha-Zbraslav navazuje na obdobnou sbírku pro budování pomníku v letech 1921 – 1927.

Přispěvatelé budou se svým svolením zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách MČ Praha-Zbraslav a v pamětním listu, který bude uložen ve schráně pomníku.

Předem velice děkujeme za každý příspěvek. Přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s péčí řádného hospodáře.

 

Název účtu:                                              Městská část Praha-Zbraslav

Číslo účtu:                                                5299525399/0800

Území, na němž se sbírka koná:           Hlavní město Praha

Datum zahájení a ukončení sbírky:      13. dubna 2018 – 31. října 2018

Osvědčení o konání sbírky:                    č.j. 514952/2018 ze dne 3. 4. 2018, Sp. zn: S-MHMP/392213/2018

Způsob provádění sbírky:                    bezhotovostně bankovním převodem a v hotovosti do pokladniček

 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ SBÍRKY:

I.        Shromažďováním příspěvků na transparentním bankovním účtu zřízeném výhradně pro tento účel.

Číslo účtu: 5299525399 / 0800.

Na tento bankovní účet je možné posílat finanční příspěvek bankovním převodem z vašeho účtu. Pokud souhlasíte se zapsáním na seznam dárců, uveďte prosím ve zprávě pro příjemce „ souhlasím“

II.       Pokladničkami, které jsou k dispozici na těchto místech:

  • podatelna Úřadu městské části Praha-Zbraslav
  • Místní knihovna Zbraslav.

Stav transparentního účtu může veřejnost sledovat na webových stránkách České spořitelny a.s.

Název účtu:  Městská část Praha-Zbraslav

Číslo účtu:   000000-5299525399/0800

Prolink naleznete vložený také v obrázku.