PROJEV STAROSTKY ZUZANY VEJVODOVÉ KE STÉMU VÝROČÍ NAŠÍ STÁTNOSTI

PROJEV STAROSTKY ZUZANY VEJVODOVÉ KE STÉMU VÝROČÍ NAŠÍ STÁTNOSTI

Vážené dámy, vážení pánové, milí občané Zbraslavi, vážený pane
starosto, vážený pane senátore, vážení hosté,v celém letošním roce si připomínáme významné události v dějinách našeho státu. Sto let od vzniku samostatného Československa není jednoduchá historie. V životopise naší republiky nacházíme roky bouřlivé, klidné, revoluční, zpátečnické, smutné i radostné, roky svobody a pravdy i nesvobody a lži. Naše vlast vstupovala do různých bludišť a labyrintů a spolu s ní její občané, naše rodiny. Někdy museli bojovat s nestvůrami, jindy stačila dobrá vůle, odvaha a vytrvalost. Nejsme o nic moudřejší než naši předkové. Naše jediná výhoda spočívá v tom, že se z jejich zkušeností a činů můžeme poučit. Přesto i my občas bezradně bloudíme,

ale neztrácíme se, máme-li při sobě světlo poznání a nit paměti, máme-li odvahu i lásku, spoléháme-li se na dobré vztahy mezi lidmi. Česká republika je dnes demokratický stát, země s krásnou přírodou a kulturním bohatstvím, v porovnání s ostatním světem bohatá a bezpečná. Nesmíme, ale podlehnout dojmu, že budoucnost může postupovat pouze jedním správným směrem a základní hodnoty našich svobodných životů jsou navždy samozřejmostí. Po sto letech nám zřetelně chybí širší společenská shoda, jak má naše země vypadat, jaká je naše společná idea. Demokratická společnost není dokonalá, ale nabízí řešení problémů, vycházející ze svobodné vůle veřejnosti. Každý z nás má svou vlastní odpovědnost za svobodu a demokracii, každý z nás by měl na jejich obranu a rozvoj udělat, co je v jeho silách – tady a teď.

Milí přátelé, přeji České republice, aby její občané měli vždy svůj domov ve svých srdcích, svoji
vlast ve svých myslích a svoji zemi ve svých rukách. Nám, občanům České republiky přeji, aby se nám dařilo být poučenými potomky, tvůrčími současníky a moudrými předky.

Přejí Vám krásný slavnostní den
Zuzana Vejvodová