OSMIČKOVÝ ROK JE ZA NÁMI: „POMNÍK BYL OBNOVEN ZA PODPORY OBČANŮ ZBRASLAVI V ROCE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.“

OSMIČKOVÝ ROK JE ZA NÁMI: „POMNÍK BYL OBNOVEN ZA PODPORY OBČANŮ ZBRASLAVI V ROCE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.“

Odhalením pomníku na Zbraslavském náměstí oslavili Zbraslavští 10. výročí vzniku samostatné republiky. My jsme nyní k 100. výročí uskutečnili celkovou rekonstrukci této památky. 90 let bylo na jejím stavu znát. 90 let je znát i na stavu naší paměti. Obnova Pomníku padlým byla pro nás tedy nejenom opravou stavby, ale také obnovou zbraslavské historie. Restaurátorské a stavební práce byly rozsáhlé. Děkujeme všem, kteří se svým uměleckým nadáním, řemeslným umem, odborností a pracovním nasazením na této práci podíleli. Pomník byl vztyčen jako připomínka padlých v bojích 1. světové války. Osudy hrdinů, jejichž jména jsou zde uvedena, byly pro naše předky a jsou i pro nás jeho neoddělitelnou součástí. Chtěli jsme si je znovu připomenout a zachovat i našim potomkům. Proto vznikla výstava Příběhy zbraslavského pomníku. Děkuji autorům výstavy a všem, kteří přispěli historií svých rodin k jejímu uskutečnění. Naše velká očekávání při bádání v historii Zbraslavi se naplnila. Kromě schrány s prstí z bojišť první světové války jsme při opravě našli opravdový poklad – vzkaz pro doby příští od generace, která stála u vzniku samostatného Československa. Pamětní schrána bude do pomníku vrácena zpět. K původnímu obsahu připojíme výpověď o dnešní době. Ta bude naším vzkazem pro naše potomky. Opravou pomníku jsme po 90 letech navázali na konání našich předků a vrátili mu jeho původní poslání. Naší snahou bylo oslovit každého, kdo cítil potřebu tento počin osobně podpořit. Proto jsme, obdobně jako naši předchůdci, vyhlásili veřejnou sbírku. Velmi nás potěšilo, s jakou velkou odezvou se sbírka setkala. Všem dárcům velice děkujeme. K původní tabulce na zadní straně pomníku tak můžeme s hrdostí přidat novou, naší, s textem: „POMNÍK BYL OBNOVEN ZA PODPORY OBČANŮ ZBRASLAVI V ROCE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.“