OSMIČKOVÝ ROK VYVRCHOLÍ 28. ŘÍJNA NA ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

OSMIČKOVÝ ROK VYVRCHOLÍ 28. ŘÍJNA NA ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Vážení občané, milí přátelé,
v celém letošním roce si připomínáme sté výročí založení Československa, státu, k jehož
idejím, hodnotám a osobnostem se dodnes odkazujeme. Česká republika je dnes
demokratický stát, země s krásnou přírodou a kulturním bohatstvím, v porovnání s ostatním
světem bohatá a bezpečná. Nesmíme ale podlehnout dojmu, že budoucnost může
postupovat pouze jedním správným směrem a základní hodnoty našich svobodných životů
jsou navždy samozřejmostí. Každý z nás má svou vlastní odpovědnost za svobodu a
demokracii, každý z nás by měl na jejich obranu a rozvoj udělat, co je v jeho silách – tady a
teď.
Vážení občané, milí přátelé,
jménem města Zbraslavi i jménem svým Vás srdečně zvu na oslavy 100. výročí založení
Československa, které jsme jako vyvrcholení Osmičkového roku pro Zbraslav připravili na
neděli 28. října. Oslav se zúčastní i naši přátelé ze Sommiéres. Přijďte společně prožít
okamžiky důstojné piety i radostného veselí.
Přeji vám krásné říjnové dny – ty všední i sváteční.
Zuzana Vejvodová, starostka