PŘÍBĚHY ZBRASLAVSKÉHO POMNÍKU

PŘÍBĚHY ZBRASLAVSKÉHO POMNÍKU

Nová výstava v galerii Městského domu vypráví v dokumentech a obrazech Příběhy zbraslavského pomníku. K vidění bude od 27. září do 1. listopadu 2018 ve výpůjční době knihovny a při veřejných akcích. Vernisáž výstavy proběhne 26. září od 18 hodin.

Výstava prezentuje výsledek přes rok trvajícího badatelského úsilí, na počátku kterého byl soupis padlých vojáků z řad zbraslavských občanů uvedený na pomníku, a jak se později ukázalo, nepříliš obsáhlé veřejně přístupné informace Vojenského ústředního archivu Ministerstva obrany ČR. Nakonec se, i díky soukromým materiálům z rodinných archivů, podařilo získat podklady pro tři tematické okruhy.

První se věnuje popisu Velké (1. světové) války se zaměřením především na bojiště, kde bojovali zbraslavští vojáci. Díky poskytnutým informacím od příbuzných se budete moci seznámit i s podrobnějším osudem osmi padlých vojáků. Příjemným a nečekaným překvapením bylo objevení portrétů československých legionářů, kteří byli členové Sokola Zbraslav. Průvodní text je doplněn o unikátní dobové vojenské fotografie, korespondenci a další písemnosti.

Za poskytnuté dobové materiály patří poděkování především paní Kateřině Kadlečkové, JUDr. Michaelovi Hradeckému, jednateli Sokola Zbraslav Otakarovi Vlasákovi a rodinnému archívu rodiny Touškovy.

Výstava Příběhy zbraslavského pomníku je součástí Osmičkového roku pro Zbraslav a věříme, že bude důstojným připomenutím osudů těch, kteří položili život  za naši svobodu, i těch, kteří se o pomník zasloužili.